Etikett: Samer

Samerna

Vad är Sametinget?

Man skulle kunna tro att Sametinget är samernas egen organisation bildat av samerna för samernas intresse men det är en sanning med modifikation. Sametinget har status som statlig myndighet.  Å ena sidan är det en statlig myndighet och lyder under regeringen. Myndigheten har ett förvaltningsuppdrag ed uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige. […]

Back To Top