Kvalitetssigillet Renlycka

Kvalitetssigillet Renlycka

Namnet på hemsidan, Renlycka, är taget från namnet på ett kvalitetssigill för uppfödare som tyvärr är nedlagt. Så här ha det stått om Renlycka: 

 

Kvalitetssigillet Renlycka

 

Renlycka är de samiska förädlingsföretagarnas kvalitetssigill.
Nu startar utbildningar av de företagare som vill ansluta sig till kvalitetssigillet.

Utbildningen kommer att organiseras i studiecirkelform och erbjudas till samiska företagare inom de tre geografiska områdena Norrbotten, Västerbotten och Jämtland/Härjedalen.

Renlyckas projektledare Ol-Johán Sikku och Eva Wiklund kommer att medverka vid några av cirkelträffarna men cirklarna kommer att ledas av tre företagare som alla deltog i den ursprungliga grupp som arbetade med att ta fram manualen för Renlyckasigillet; Helena Länta (Norrbotten), Ann-Christin Blind (Västerbotten) och Edvin Rensberg (Jämtland/Härjedalen).

Inom var och en av de tre cirklarna planeras totalt 5-6 träffar av vilka de två första kommer att ske under tiden april-juni 2010 och ha exakt samma program vilket betyder att arbetet helt och hållet fokuseras på en detaljerad genomgång av manualen för Renlyckasigillet.

Cirkeldeltagarna ska vara med och påverka innehållet de följande träffarna. Tanken är också att den avslutande träffen blir gemensam för alla tre grupperna och innehåller ett studiebesök till ett renköttförädlingsföretag som har verksamhet som omfattar flera förädlingssteg, t.ex. slakt och styckning eller styckning och vidareförädling..

Kvalitetsfrågorna inom renköttsbranschen är oerhört viktiga med tanke på produktens profil som hantverksmässigt naturproducerad med djupa traditioner och med den etniska kopplingen till naturfolket samerna. En kvalitetsstrategi är därför under utarbetande med ursprungsmärkning och kvalitetssigillet Renlycka som bas, som följer produkten från den levande renen, dess skötsel och en högkvalitativ förädling ända fram till kunden. Detta underlag ska också användas för ytterligare utvecklingsåtgärder inom den praktiska renskötseln och förädlingsverksamheten.

Renlycka provlanserads under hösten 2007 på olika evenemang och matmässor, vilket gav en positiv respons från både konsumenter, detaljhandel och grossister.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top