Kategori: Samerna

Samerna

Kvalitetssigillet Renlycka

Namnet på hemsidan, Renlycka, är taget från namnet på ett kvalitetssigill för uppfödare som tyvärr är nedlagt. Så här ha det stått om Renlycka:    Kvalitetssigillet Renlycka   Renlycka är de samiska förädlingsföretagarnas kvalitetssigill. Nu startar utbildningar av de företagare som vill ansluta sig till kvalitetssigillet. Utbildningen kommer att organiseras i studiecirkelform och erbjudas till […]

Samerna

Vad är Sametinget?

Man skulle kunna tro att Sametinget är samernas egen organisation bildat av samerna för samernas intresse men det är en sanning med modifikation. Sametinget har status som statlig myndighet.  Å ena sidan är det en statlig myndighet och lyder under regeringen. Myndigheten har ett förvaltningsuppdrag ed uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige. […]

Back To Top