Besök samerna & Lappland

Vackra Lappland. Vad får man egentligen inte missa och hur tar man sig dit?

Renar & Renskötsel

 Hur ser rennäringen ut i dag och hur går det för den? Läs om renar och rennäringen.

Renkött & Hantverk

Vad produceras i norra Sverige? Allt om renprodukter och hantverk.

 

Välkommen till Renlycka! 

Norra Norden är fantastisk. Grannländerna delar tillsammans med Sverige en helt unik kultur. Vi har skapat den här sidan för att hylla och värna om vår otroliga kulturarv. 

Här samlar vi allt om norra Sverige, kulturen, geografin, upplevelser. Det finns mycket att göra och uppleva högt uppe i norr. Samt finns många olika sätt att stödja detta helt fantastiska kulturarv. 

 

Från Bloggen

Var kan jag se norrskenet?

Var kan jag se norrskenet?

Ja, vart ska man egentligen bege sig om man vill se norrskenet? Egentligen är norrskenet närvarande hela året om. Men det måste vara tillräckligt mörkt och himlen klar för att du ska kunna se den. Därför har du bäst chanser att se norrskenet i kalla, ödsliga trakter i norra trakter som Abisko i Sverige och Svalbard i norra Norge. 

Dessutom ska man helst resa under speciella tider. Högt uppe i norr anses Mars och September vara de bästa månaderna. Man skymtar då ljuset som bäst mellan 17.00 på kvällen och 02.00 på morgonen. Norrskenet tittar fram lite då och då och varar ofta inte så många minuter. Ibland om du har tur kan du se det en halvtimme eller flera timmar. Så kontakta den plats du vill bege dig till, gärna en turistbyrå eller specialarrangör för att förvissa dig om att just du får de absolut bästa förutsättningarna att se norrskenet!

Här är några av de bästa platserna dit du kan bege dig för att kunna se norrskenet

 

Se Norrskenet i SverigeAbisko

Abisko kanske inte är hela världens absolut bästa ställe för att se norrskenet, men det anses vara Sveriges absolut bästa plats. Man har till och med satt upp en särskild station, Aurora Sky Station, för att kunna titta på och forska om norrskenet. Abisko, eller Ábeskovvu på nordsamiska, är en småort vid sjön Torneträsk i Jukkasjärvi distrikt i Kiruna kommun. Kombinera gärna besöket med en tur till fantastiskt vackra Abisko Nationalpark.

Tips!: Su kan även se norrskenet i Åre genom Upplevelse.com, en av Sveriges största och mest erfarna aktörer i upplevelsebranschen.

 

Se Norrskenet i SverigeKiruna & Jukkasjärvi

Kiruna brukar också vara ett riktigt bra ställe att titta på norrskenet. Framförallt är det den mest lättillgänglig platsen med bra förbindelser genom tåg och buss. Kiruna är också en riktigt spännande och rik stad att besöka. Här pågår rymdforskning och så tar du dig bäst till Ishotellet i Jukkasjärvi härifrån.

 

Se Norrskenet i Norge: Svalbard

Om du vill ta dig så högt norr upp som möjligt är Svalbard i Norge förmodligen det bästa stället. Man kommer helt enkelt inte mycket högre upp än så. Och ju högre upp du kommer, desto större är chansen att kunna uppleva norrskenet. Man ser helst detta naturfenomen mellan november och februari. men de flesta besökare kommer hit för att uppleva ett annat naturfenomen: Mellan mitten av november och slutet av januari inträffar Polarnatten vilket innebär att Svalbard då helt utan dagsljus. Många turister besöker därför

Tips!: Om du väljer Norge, så vet då också att om du vill resa med hurtigruten så får du en unik Norrskensgaranti!

 

Se Norrskenet i Finland: Kakslauttanen

Om du är sugen på att bege dig högt upp i Finland är Kakslauttanen Arctic Resort i finska Lappland ett mycket bra tips. Här kan du beskåda norrskenet från din alldeles egna privata glas-igloo! Arctic Resort erbjuder även andra aktiviteter så som rensafari eller så kan man hyra ett par snöskor och utforska Urho som är en nationalparken alldeles i närheten.

 

Se Norrskenet på IslandReykjavik

Visste du att det faktiskt även går att se Norrskenet i Reykjavik? Mer praktiskt ställe blir svårt att besöka eftersom, det går direktflyg hit både från Stockholm och Göteborg. Det finns ju så otroligt mycket annat att göra på Island, som varma källor och besöka den Blå Lagunen. Självklart finns det en massa vinteraktiviteter för den som gillar sånt.

 

Hur uppstår Norrskenet?

Polarskenet, som norrskenet också kallas, bildas genom partikelstrålning från solen som vid kontakt med jordatmosfären initierar elektromagnetisk strålning (alltså ljus). Det finns faktiskt både norrsken och sydsken, de heter Aurora borealis och Aurora australis, eller med det gemensamma namnet: Polarsken.

 

Tips! Besök Geofysiska Institutet vid University of Alaska så når du en bra hemsida där man själv kan utforska prognostiserad aktivitet i alla polarskensområden.

Kvalitetssigillet Renlycka

Namnet på hemsidan, Renlycka, är taget från namnet på ett kvalitetssigill för uppfödare som tyvärr är nedlagt. Så här ha det stått om Renlycka: 

 

Kvalitetssigillet Renlycka

 

Renlycka är de samiska förädlingsföretagarnas kvalitetssigill.
Nu startar utbildningar av de företagare som vill ansluta sig till kvalitetssigillet.

Utbildningen kommer att organiseras i studiecirkelform och erbjudas till samiska företagare inom de tre geografiska områdena Norrbotten, Västerbotten och Jämtland/Härjedalen.

Renlyckas projektledare Ol-Johán Sikku och Eva Wiklund kommer att medverka vid några av cirkelträffarna men cirklarna kommer att ledas av tre företagare som alla deltog i den ursprungliga grupp som arbetade med att ta fram manualen för Renlyckasigillet; Helena Länta (Norrbotten), Ann-Christin Blind (Västerbotten) och Edvin Rensberg (Jämtland/Härjedalen).

Inom var och en av de tre cirklarna planeras totalt 5-6 träffar av vilka de två första kommer att ske under tiden april-juni 2010 och ha exakt samma program vilket betyder att arbetet helt och hållet fokuseras på en detaljerad genomgång av manualen för Renlyckasigillet.

Cirkeldeltagarna ska vara med och påverka innehållet de följande träffarna. Tanken är också att den avslutande träffen blir gemensam för alla tre grupperna och innehåller ett studiebesök till ett renköttförädlingsföretag som har verksamhet som omfattar flera förädlingssteg, t.ex. slakt och styckning eller styckning och vidareförädling..

Kvalitetsfrågorna inom renköttsbranschen är oerhört viktiga med tanke på produktens profil som hantverksmässigt naturproducerad med djupa traditioner och med den etniska kopplingen till naturfolket samerna. En kvalitetsstrategi är därför under utarbetande med ursprungsmärkning och kvalitetssigillet Renlycka som bas, som följer produkten från den levande renen, dess skötsel och en högkvalitativ förädling ända fram till kunden. Detta underlag ska också användas för ytterligare utvecklingsåtgärder inom den praktiska renskötseln och förädlingsverksamheten.

Renlycka provlanserads under hösten 2007 på olika evenemang och matmässor, vilket gav en positiv respons från både konsumenter, detaljhandel och grossister.

Rennäringen

Hur ser rennäringen ut i Sverige? Och hur har det gått de senaste åren? Här är statistik från sametinget

 

Vad är Sametinget?

Man skulle kunna tro att Sametinget är samernas egen organisation bildat av samerna för samernas intresse men det är en sanning med modifikation. Sametinget har status som statlig myndighet.  Å ena sidan är det en statlig myndighet och lyder under regeringen. Myndigheten har ett förvaltningsuppdrag ed uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige. Samtidigt är Sametinget ett folkvalt samiskt parlament. Det är alltså samerna som väljer företrädarna för samerna i denna myndighet/parlament genom egna val för att bevaka samernas intressen.

På Sametingets hemsida kan man läsa: ”Sametinget utövar ännu inte något faktiskt självbestämmande, utan kan ses som ett rådgivande organ och en expertmyndighet för samiska frågor.” Detta skall alltså tolkas som att Samerna verkar för självbestämmande genom Sametinget.

Bakgrund

År 1982 tillsatte Sveriges regering Samerättsutredningen, en offentlig utredning som var klar 1989. Sametinget fanns då redan i Finland (Sametinget, 1972, ombildat 1996), samt i Norge (Sametinget, 1989). År 1993 inrättades Sametinget som ett samiskt organ med begränsat inflytande. År 2007 överfördes vissa myndighetsuppgifter från länsstyrelserna och Statens jordbruksverk till Sametinget, som blev central förvaltningsmyndighet i rennäringsfrågor, varvid tingets politiska och myndighetsutövande delar tydligare åtskildes. I samband med minoritetsreformen 2010 blev Sametinget tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm ansvarig för att följa upp hur lagen efterlevs. År 2017 gjorde Ekonomistyrningsverket en analys av Sametinget som tydliggör vissa oklarheter som följer av Sametingets unika konstruktion.

Övergripande mål

Sametinget bildades i syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter. Sametinget verkar för en levande samisk kultur och skall ta initiativ till verksamheter som främjar denna kultur. Det övergripande målet för Sametinget enligt sametingslagen är att verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. I sametingslagen stadgas Sametingets uppgifter.

Myndighet

Sametinget har en offentligrättslig ställning som myndighet under regeringen och står under Kulturdepartementet. De samiska frågorna berör dock flera olika departement. Sametingets huvudkansli finns i Kiruna. Sametinget har lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Senaste inläggen

Kategorier

Partners

————

————

Bra länkar och sidor att besöka

Back To Top