Suovas reninnalår
Suovas innebär en förädling till yppersta kvalitet.”

Suovas
För samerna är Suovas traditionellt gjort på alla delar av renen. 

Hem Hem Om projektet Projektnyheter Projektmaterial Receptsamling Kontakt information om varumärket om rennäringen Om slow food Länksamling
Renlycka
Matsmässa i Turin
Slow Food är arrangör av internationella matmässor. Bilden är från Europas största matmässa "Salone Del Gusto" i Turin.

Slow Food och Suovas

Slow Food är en växande internationell rörelse som samlar allt fler människor runt sin filosofi och sitt handgripliga engagemang för smakernas och den biologiska mångfaldens bevarande.80 000 medlemmar i hundra länder har hittills anslutit sig till den ekogastronomiska rörelsen.

Till sin hjälp för att rädda hotade produkter har Slow Food skapat The Ark of Taste. Här listas utsökta gastronomiska produkter som är hotade av industriell standardisering, livsmedelslagar som är anpassade för stordrift , storskaligt distributionsnät, miljömässig påverkan etc.

The Ark of Taste ska inte vara ett museum för mat och inte en gastronomisk genbank. Här ska i stället produkter med en ”kulturgastronomisk” bakgrund, odlade och uppfödda under förhållanden som gynnar det uthålliga samhället samlas. I Arken ska det finnas produkter som har en möjlighet att nå marknaden och bli kommersiellt lyckosamma. Smak kommunicerar kvalitet och därför är smaken det viktigaste redskapet för att bedöma en produkts kvalitet. Smaken återspeglar ursprung i form av sorter och regionala odlingsförhållanden men också kultur och historia. Idag finns 750 produkter från hela världen i Arken.

År 2003 startade det första presidiaprojektet i Sverige kring Suovas reninnanlår, rökt i kåta i den svenska delen av Sápmi. Detta var ett resultat av ett samarbete mellan Slow Food och Svenska Samernas Riksförbund.
Suovas innanlår enligt Slow Food produceras idag av 11 förädlingsprodcucenter varav 3 enbart producerar för direktförsäljning.
Suovas valdes för sin utmärkta smakkvalitet har en stark historisk förankring i regionen. Renskötseln är också knuten till en specifik grupp av producenter, samerna, Europas enda ursprungsfolk.

Suovas är en unik samisk produkt som är viktig att bevara samtidigt som den sätter fokus på hela renen och renskötseln.

Slow Foods filosofi stämmer väl överens med samernas eget synsätt.
I detta synsätt ligger omsorg om djur och natur, småskalighet, bevarandet av den samiska traditionen och kulturen samt säsongstänkande som innebär att renkött i första hand är tillgänglig under vintersäsongen.

Under denna tid har Slow Food Sápmi bildats för att arbeta med den ekogastronomiska utvecklingen tillsammans med den medvetna världen i övrigt.

Torvkåta
Suovas röks traditionellt i kåta.